Etikettarkiv: Övergivna platser

Jan Jörnmark håller föredrag om övergivna platser och stadsomvandling i Stockholm den 17/3 kl 18.

Gasklocka i Värtan. Ritad av Ferdinand Boberg. Fotograferad av Jan Jörnmark.

För dig som bor i Stockholm så finns idag chansen, spring, spring, att lyssna till ett föredrag med docent Jan Jörnmark, som gjort succé med sina bilder och berättelser om ”Övergivna platser”. Föredraget, som äger rum på Tekniska Museéet kl 18.00–19.45, handlar just om övergivna platser och om den stads- och samhällsomvandling som skapar dem. Bland annat lär det innehålla bilder från städer i USA där utvecklingen lett till en starkt negativ utvecklingsspiral.

På Tekniska Muséet hänger just nu en utställning med Jörnmarks suggestiva bilder, och där lär bl a finnas bilder dels från de övergivna gasklockorna i Värtan, ritade av Fredinand Boberg, liksom på Stadshotellet i Enköping, som rivs i dagarna. Utställningen pågår till den 29 augusti, så den finns gott om tid att besöka.

Turisthotellet i Marstrand är rivningsfärdigt enligt Jörnmark. Foto: Jan Jörnmark

Jörnmark är en fascinerande och underhållande föredragshållare och många inom kulturmiljövården såg nog inledningsvis hans bilder som en kritik av den skövling som de skildrar. Jörnmark har dock visat sig vara allt annat än en kultur- eller byggnadsvårdare. Där vi inom byggnadsvården ser kulturmiljö, samt möjligheter att bevara och hitta nya användningar ser han istället vad han kallar ”skapande förstörelse”. Dessutom är han en uttalad motståndare till PBL och Riksintressen, som han anser står i vägen för en rationell utveckling.

Icke desto mindre är hans bilder sevärda. Och hans föredrag intressanta och tänkvärda. Know your enemies.

Övergivna Planer – ny bok där Fastighetsägarna ger sin syn på PBLs brister och möjligheter

Övergivna Planer från Fastighetsägarna, en partsinlaga i PBL-debatten skriven av Jan Jörnmark

Övergivna Planer från Fastighetsägarna, en partsinlaga i PBL-debatten skriven av Jan Jörnmark

Att PBL är en svårnavigerad snårskog som upplevs som svår att förstå och efterleva är det väl knappast någon som är någorlunda insatt i problematiken som opponerar sig mot. Vi har skrivit många gånger om det såväl här på Byggnadsvårdsnytt som i andra forum. Och vi kommer fortsatt att engagera oss i och följa debatten på nära håll. Problemen är väl kända och sedan flera år pågår också ett arbete inom regeringen med att se över hur man kan förenkla regelsystemet.

Senast ut i debatten är Fastighetsägarna i Göteborg som i boken Övergivna Planer, skriven av självaste Jan Jörnmark, ger sin syn på vad de anser är PBLs brister och utmaningar. Boken har bland annat föranletts av en samlad debattartikel i GP där man bl a skriver:

Plan- och bygglagen (PBL) är på väg att utvecklas till en faktor som hotar den svenska tillväxten och konkurrenskraften. Slumpen, uthålligheten och förmågan att provocera fram högljudda opinioner avgör hur det går i stadsbyggnadsprocessen. Protesterna är starkast i innerstaden och en naturlig följd blir då att nya bostadsområden förläggs utefter motorvägarna.

Bakom debattartikeln, och boken får man förmoda, står Lars-Erik Jansson, Fastighetsägarna Göteborg (GFR), Thomas Dahl, vd Wallenstam, Magnus Ersman, Fastighetsägarna Göteborg och Jan Jörnmark, docent och författare.

Ännu så länge finns bara några kapitel av boken släppta, och någon kommentar på budskapet som helhet är därför omöjlig att ge. Boken är dock skriven helt i traditionell Jan Jörnmarkstil, faktaspäckat, underhållande och medryckande. Man får litegrann intrycket av läsa en objektiv, samhällsgranskande text. Inget kunde dock vara mer felaktigt.

Jan Jörnmarks, och, får vi förmoda, även finansiären Fastighetsägarnas, åsikter och slutsatser är starkt subjektivt framförda och boken är därför i högsta grad att betrakta som en regelrätt partsinlaga i debatten. Vilket kan vara bra att veta för den som nu mot förmodan hade trott något annat.

Som sådan är den dock intressant och underhållande att läsa. Och den som liksom jag gillar Jörnmarks sätt att skriva och fotografera, lär inte bli besviken. Visst ligger det också mycket i den kritik som boken för fram. Även om den långt ifrån förmår ge en heltäckande bild av problematiken. Dagens Plan- och bygglagstiftning har tvivelsutan stora brister såväl i sin utformning som i sin efterlevnad. Synen på hur dessa brister bör åtgärdas skiljer sig dock helt naturligt åt beroende på vilken intressegrupp man företräder och hur bred insyn i frågan man har.

Om det är Fastighetsägarna som anlitat Jörnmark, eller Jörnmark som anlitat Fastighetsägarna, är för mig obekant, och det gör också detsamma. Greppet är dock medialt smart och boken har, redan innan den släppts, rönt stort intresse. En intressant och livaktig debatt, om än med lite väl rika inslag av åsiktsmässigt skyttegravskrig och mindre begåvad pajkastning, föregår i detta nu på debattsajten Yimby Göteborg. Ett besök där kan varmt rekommenderas.

Ämnet, hur staden byggs, engagerar helt klart stora grupper av människor idag, vilket är glädjande att konstatera. Och Fastighetsägarnas debattinlägg i frågan lär följas av flera, från andra intressegrupper. Debatten har bara börjat. Lita på det.

Peter Sörensen
Länsombud i Värmland

PS. För dig som vill ha flera infallsvinklar på ämnesområdet kan jag varmt rekommendera läsning av senaste numret av tidningen Byggnadskultur (nr 2 2009) med temat ”Staden” samt nr 3 2008 med temat ”PBL – rivas eller sparas”. Och vill du ha en riktigt intressant bok i ämnet staden, så rekommenderar jag inköp av Jane Jacobs synnerligen välskrivna och underhållande ”Den amerikanska storstadens liv och förfall”. Perfekt för hängmattan under semestern. DS