Etikettarkiv: Stockholm

Historiska stadsmiljöer förminskas till spelmarker på kortsiktig attraktionsmarknad

The Gherkin i London, ritad av Norman Foster. Attraktionsarkitektur?

”Stockholmare demonstrerar och skriver debattartiklar för att slå vakt om en god boendemiljö värdig deras egna liv och värdig stadens historia. Våra bästa arkitekter för samtidigt i debatterna en kamp mot den tilltagande deprofessionalisering som drabbat yrkeskåren.
När politiker med sina städer som redskap börjar konkurrera på en internationell marknad leder det bort från arkitektoniska lyft och rakt mot nivellering och utarmning – alla vill ha samma sak. I London blir det en gurka av Norman Foster, i Bilbao råkade det bli ett museum och i Umeå ett kulturhus utan tankar om innehåll.”

Så skriver journalisten Kajsa Althén i en träffsäker och angelägen debattartikel rubricerad ”Populism gagnar inte Stockholms utveckling” på svd.se där hon för svenska städers talan för att värna dem från att skövlas av kortsiktiga politiker som vill placera sina städer på kartan med hjälp av nya attraktioner.

Slussen. Var god dröj.

Fotomontage av planförslag till nya slussen. Berg Arkitektkontor. Klicka för stor bild.

”Skulle det liggande förslaget för Slussen genomföras är det ett övergrepp på vår stad som kommande generationer aldrig lär förlåta. Förslaget måste jobbas om”, skrev professorerna Alexis Pontvik och Johan Mårtelius, Arkitekturskolan, och sju andra undertecknare i en debattartikel i SVD söndag den 21 mars. Debattartikeln som efter fyra dagar har 238 kommentarer och 9 blogglänkar visar att frågan i högsta grad engagerar Stockholmarna.

”Förslaget kombinerar dessa brister med en hänsynslös exploatering som innebär en mycket stor byggnadsmassa framför Katarinahissen och Södermalmstorg. Den höga exploateringen på Slussen kan inte ha något annat syfte än att täcka kostnaderna för projektet” fortsätter man i artikeln.

Förslaget bygger bland annat på en massiv exploatering av kajkanten. Vilket får kritik.

”Tveksamma fastighetsekonomiska spekulationer har adderats till ensidiga trafiktekniska lösningar i en sällsynt olycklig kombination. Detta gör förslaget till ett av de sämsta som presenterats under tjugo år av tävlingar och parallella uppdrag om en ny utformning av Slussen. Skulle det genomföras är det ett övergrepp på vår stad som kommande generationer aldrig kommer att kunna vare sig förstå eller förlåta.”

Det är hårda ord. Men så ser Foster-Bergs planförslag i sanningens namn heller inte speciellt begåvat ut. Genom massiv exploatering av den södra kajkanten har man förvandlat miljön till något som närmast kan liknas vid en gigantisk färjeterminal. Knappast bra stadsplanering. Och det har väl kanske heller aldrig varit Foster-Bergs starka sida. Valet att låta just dem utföra planförslaget förefaller därför besynnerligt. Nog borde det väl rimligen finnas dem som är bättre lämpade?

Och visst ser det märkligt ut. Som om området byggts om till en gigantisk färjeterminal.

Att de planerade ändringarna av slussen i allmänhet, och det aktuella förslaget i synnerhet, engagerar Stockholmarna och väcker känslor måste, motsättningarna till trots, ses som ett friskhetstecken i sig. Medborgardebatten lever och media speglar den. Och politikerna lyssnar. Det hedrar staden. Och tjänar som ett föredöme för övriga Sverige. Ingrepp i stadsmiljön ska debatteras och involvera medborgarna. Detta, om något, borde både Stockholmarna liksom vi andra ha lärt av tidigare misstag.

Sista dagen att lämna in åsikter om och synpunkter på det nu liggande förslaget är måndagen den 29 mars. Och många är de som tagit chansen att säga vad de tycker. I DN redovisas idag den 25 mars några av de åsikter som kommit fram.

”De stora blaffiga husen skymmer utsikten. Synd att den vackraste utsikten i stan, från Hornsgatan, byggs igen. Det blir ett instängt torg i stället för en inspirerande utsikt.” Helena Ekström

”De fantastiska fågelvyerna som presenteras gäller ju inte för oss mer jordbundna personer. Från Gamla stan kommer Söder att upplevas som en kompakt mur av byggnader.” Stefan Essle

”Enligt min åsikt bör Karl XIV Johans staty göras om. Han ska inte peka åt något håll alls utan hålla för ögonen med bägge händerna.” Eva Björkman

”Om man har sett solen gå upp i öster över Saltsjön när man promenerar ner från Götgatan blir man väldigt nedstämd. Politikerna stjäl och säljer ut våra gemensamma vyer.” Michael Björk

”En betongridå dras ned mellan Gamla stan och Södermalm. Ovanpå det höga murkrönet står ytterligare en mycket hög mur av väldiga huskroppar och på norrsidan ligger en kaj i ständig slagskugga, utsatt för isande vinddrag större delen av året.” Per Björkman, ordförande Gamla stan-sällskapet

”Kortsiktiga exploateringskostnader förblindar och låter kommersiella intressen bli en av de styrande krafterna i projektet. Det är en ren stöld av det totala stadsrummet.” Eva Sjöblom

”Den nya bebyggelsen döljer vår historia och några av de vackraste vyerna i vår stad. Det är skandalöst att man inte kan hitta någon bild i det utsända materialet som visar hur bebyggelsefronten ter sig från Gamla Stan.” Kerstin Westerlund Bjurström, ordförande Samfundet S:t Erik

Att döma av den debatt som nu pågår är en tillfredsställande lösning fortfarande långt borta. Den variation av lösningar som hittills presenterats blottlägger till viss del också platsens mångbottnade och sammansatta komplexitet. Lås oss hoppas att Stockholms ansvariga politiker har mod och förstånd att lyssna på många röster och låta det iterativa skissandet på alternativa lösningar ta den tid som platsen förtjänar och behöver.

Läs också | ”Stockholms stad lovar nya skisser av slussen” DN 26 mars 2010 | ”Fosters Slussen. Missfoster eller embryo till något stort?” Stockholm 2.01 26 mars 2010  | ”Stockholmare om slussenförslaget” DN 25 mars 2010 | ”Stans paradutsikt byggs bort” DN 25 mars 2010 | ”Invånarnas protester tvingar politikerna att tänka om” DN 25 mars 2010 | ”En stelnad och kall modernism” av Ola Andersson i SVD 17 feb 2010 | ”Se det nya slussenförslaget” teveinslag på DN 21 jan 2010

Essingebor och flera remissinstanser sågar planen för byggnation i Kv Primus på Lilla Essingen

Planförslaget för byggnation i Kv Primus, på nordvästra Lilla Essingen.

Planerna på att bebygga området kring den gamla primusfabriken på Lilla Essingen har fått hård kritik, såväl av Essingeborna som av flera tunga remissinstanser, läser vi i en artikel i DN den 8 mars 2010. Framför allt är det de tre s k ”sjöhusen”, som till stor del står ute i vattnet, som kritiseras. Men även området som helhet får hård kritik för brist på variation och för hög täthet.

De s k "sjöhusen", som placerats ända ute i vattnet, får hård kritik.

Kungsholmens stadsdelsnämnd, Stadsmuseet och Skönhetsrådet anser att denna typ av beyggelse är synnerligen olämplig och vill att strandpromenaden bevaras. ”Att bygga ut över och i vattnet har ingen hävd på Lilla Essingen eller längs Stockholms stränder och strider mot stadens karaktärsdrag”, skriver Stadsmuseet i sitt remissyttrande. Skönhetsrådet anser vidare att hela förslaget är ”enahanda” och bör varieras ”för att inte skapa en förortsmässig karaktär på den ö som faktiskt räknas till innerstaden”.

Det sk "skärmhuset" ska skärma av "Strandparken" från trafikbuller.

Samma kritik framförs i flera av läsarkommentarerna. ”..du anar inte hur trött jag är på nymodernism som stil. Inget fel på den i sig, men när i stort sett vartenda nytt bostadsområde som byggts de sista 25 åren får exakt samma stil.. ingen variation, bara trist slentrianarkitektur.” skriver Micke. ”Att bygga i klassisk 1910-stil skulle se bra ut, men bara om man inte helt förstör den lite ”vilda”, öppna, obebyggda känslan på ön (särkilt vid vattnet). Det beror alltså på hur (och hur mycket) man bygger.” skriver signaturen Giulia.

"Skärmhuset", "Strandhusen" och "Strandpromenaden".

Och nog känns området väl tätpackat med hus. Lite ghetto goes Sjöstad. Vi har sett det förut. I Karlstad startades t ex bygget av det likartade projektet Vågmästaren för sisådär 5 år sedan. Stadsbyggnadskontoret skröt vitt och brett om det. Ganska fort fick det dock namnet ”Rynkeby” i folkmun. Området är idag så tätpackat, hårdgjort och avvisande att det får miljonprogrammen att närmast likna trädgårdsstäder. Idag används Vågmästaren som exempel på stadsplanehaveri. Skrytet har tystnat.

Den sk "promenaden" innanför "sjöhusen".

Förslaget till Kv Primus liknar i mina ögon det mesta som byggs i storstädernas vattennära områden idag. Allt för trångt, hårdgjort och med fastigheter som tränger allt för tätt inpå vattenlinjen. Varför inte börja med att skapa en bred och öppen strandpromenad av området kring vattnet som är öppen och tillgänglig för alla boende på ön och som knyter ihop Kv Primus med resten av ön. Och skapa sedan bebyggelsen utifrån detta. Varför inte med inslag av den ”1910-stil” som DNs läsare efterlyser. Det vore kul att se hur en sådan idé skulle te sig som kontrast.

Illustrationer hämtade från SBK.

.