Etikettarkiv: linolja

Stort danskt färgtest ger svart på vitt – linolja ger bästa skyddet mot svamp- och mögelangrepp

Linoljans unika träbeskyddande egenskaper har varit väl kända ända sedan medeltiden.

Inom byggnadsvården har kunskapen om den traditionellt använda linoljans unika egenskaper när det gäller att skydda träkonstruktioner mot svamp- och mögelangrepp varit väl känd sedan medeltiden. Nu har ett stort färgtest, gjort av Teknologisk Institut i Danmark, gett ytterligare belägg för detta.

Testet utfördes på flera olika träslag och i samtliga fall visade det sig att linolja var den mest effektiva produkten mot svamp- och mögelangrepp. En grundmålning med linolja tränger djupare in i träet än övriga produkter och oljan behåller sina goda egenskaper även under extrema väderförhållanden.

– Testresultaten visar att en grundning med linolja ger träet ett överraskande effektivt skydd, säger Thomas Mark Venås på Teknologisk Institut, till publikationen Fagbladet TIB.

Teknologisk Institut genomförde testet i Danmark men också i Malaysia som har en nederbördsmängd på 2,5 meter/år och en lufttemperatur som i snitt ligger på 25 grader nattetid och 31 grader dagtid. Det varma och fuktiga klimatet utgör en bra grogrund för organismer som bryter ner trä vilket gjorde Malaysia till en perfekt plats att utföra testerna på.

Testet, som nu pågått i fem av planerade sex år, visar redan nu att just linoljan är i särklass mest effektiv när det gäller att förhindra uppkomsten av svamp- och mögelangrepp på en träyta. De första tre åren var flera av färgerna likvärdiga. Men från och med det fjärde året har linoljefärgen stått i en klass för sig. På testets femte år har samtliga övriga färgfabrikanter valt att dra sig ur testet då deras resultat varit så nedslående.

Läs mer på www.trae.dk samt på www.wolfs.dk

Med eller utan linolja? Vad är egentligen rätt när det gäller målning med Falu rödfärg?

I en artikel rubricerad ”Traditionellt på väggen” skriven av Harriet Andresen och Gunilla von Platen på utmärkta tidningen Gård&Torps hemsida, ställer sig skribenterna något skeptiska till den inblandning av linolja som idag är mer regel än undantag i Falu rödfärg, såväl i den äkta varan som i de billigare kopiorna.

”Den linolja som numera ingår i all färdigblandad slamfärg är heller inte helt okontroversiell då många menar att oljan försämrar möjligheterna att slamma om träet, skriver Gård&Torp.”

Även på andra ställen har jag sett antikvarier hävda samma sak. Dessutom åldras färgen inte alls lika vackert, påstår de. I den utmärkta boken ”Hantverket i gamla hus” som Svenska Byggnadsvårdsföreningen tagit fram i samverkan med Balkong Förlag skriver man:

Med linoljetillsats får slamfärgen delvis andra egenskaper. Den blir mörkare och grumsigare i kulören samtidigt som den får en större egen styrka. Problem kan uppstå när fasaden ska målas om, för då räcker det oftast inte bara med en torrborstning som för vanlig rödfärg.

Hmm. Min nyfikenhet i frågan blir inte mindre sedan jag själv börjat måla med den linoljeförstärkta färgen på vårt nyligen inköpta missionshus från 1918. När färgen väl torkat färgar den nämligen inte av sig ett endaste dugg, vilket gör mig lite misstänksam. Är det inte just denna ”svaghet” som historiskt utgjort en del av slamfärgens styrka?

För att reda ut begreppen ringde jag direkt till Falu Rödfärg och ställde samma fråga till Emma Lindquist i kundtjänsten. Är det verkligen rätt att blanda linolja i Falu rödfärg?

-Visst är det det, svarar Emma Lindquist. Det har vi gjort i 244 år, så det behöver du inte oroa dig över.

Men när jag sedan frågar om hon verkligen är säker på det och berättar om artikeln i Gård&Torp, ber hon mig vänta ett ögonblick medan hon konsulterar en kollega. Och när hon återkommer får jag nya besked i frågan. Nu har de 244 åren helt plötsligt krympt avsevärt.

–Vi har i alla fall använt det de senaste 10 åren, säger Emma. Men vidhåller att det absolut inte finns någon anledning att oroa sig över att det skulle vara fel.

OK. Tack så mycket svarar jag. Men känner mig inte det minsta lugnad.

Vad är egentligen rätt beträffande Falu rödfärg? Vilka råd ska vi ge som länsombud när vilsna husägare vänder sig till oss? Vad är era egna erfarenheter?

Skrivet av Peter Sörensen, länsombud i Värmland