Etikettarkiv: färgtest

Stort danskt färgtest ger svart på vitt – linolja ger bästa skyddet mot svamp- och mögelangrepp

Linoljans unika träbeskyddande egenskaper har varit väl kända ända sedan medeltiden.

Inom byggnadsvården har kunskapen om den traditionellt använda linoljans unika egenskaper när det gäller att skydda träkonstruktioner mot svamp- och mögelangrepp varit väl känd sedan medeltiden. Nu har ett stort färgtest, gjort av Teknologisk Institut i Danmark, gett ytterligare belägg för detta.

Testet utfördes på flera olika träslag och i samtliga fall visade det sig att linolja var den mest effektiva produkten mot svamp- och mögelangrepp. En grundmålning med linolja tränger djupare in i träet än övriga produkter och oljan behåller sina goda egenskaper även under extrema väderförhållanden.

– Testresultaten visar att en grundning med linolja ger träet ett överraskande effektivt skydd, säger Thomas Mark Venås på Teknologisk Institut, till publikationen Fagbladet TIB.

Teknologisk Institut genomförde testet i Danmark men också i Malaysia som har en nederbördsmängd på 2,5 meter/år och en lufttemperatur som i snitt ligger på 25 grader nattetid och 31 grader dagtid. Det varma och fuktiga klimatet utgör en bra grogrund för organismer som bryter ner trä vilket gjorde Malaysia till en perfekt plats att utföra testerna på.

Testet, som nu pågått i fem av planerade sex år, visar redan nu att just linoljan är i särklass mest effektiv när det gäller att förhindra uppkomsten av svamp- och mögelangrepp på en träyta. De första tre åren var flera av färgerna likvärdiga. Men från och med det fjärde året har linoljefärgen stått i en klass för sig. På testets femte år har samtliga övriga färgfabrikanter valt att dra sig ur testet då deras resultat varit så nedslående.

Läs mer på www.trae.dk samt på www.wolfs.dk