Etikettarkiv: kulturmiljöer

Daniel dokumenterar husen mellan promenaderna.

Bilder av fastigheter i Norrköping. Tagna av Daniel Hörnestam.

I Norrköping driver norrköpingsbördige Daniel Hörnestam ett såvitt jag förmodar helt unikt projekt. Sedan 2000 har han på hemsidan Mellan Promenaderna ägnat sig åt att på eget initiativ inventera och dokumentera kulturhistoriskt intressanta fastigheter och miljöer i Norrköpings innerstad.

”Jag värnar för att det arkitektoniska värdet på byggnader dokumenteras, sammanställs och publiceras via Internet. Norrköping var under 1960-talet omtalat för sin stora rivningsvåg och därför måste vi värna om staden och dess kulturhistoriska byggnader och miljöer”, skriver Daniel själv på sidan.

Att sidan uppskattas framgår inte minst av att den stöds ekonomiskt inte bara av Norrköpings Kommun utan av flera lokalt verksamma fastighetsbolag, bl a Lundbergs, Henry Ståhl Fastigheter samt Du är hemma. Bravo Daniel!

Föredömlig presentation av kulturmiljöer på Solna Stads webbplats


Ekotemplet i Hagaparken i Solna. Foto: Christer Joelsson

I Solna gjordes, precis som i Karlstad, den senaste kulturmiljöinventeringen under 1980-talet. Och precis som i Karlstad är det lätt att konstatera att allt för mycket av det som då pekades ut i avsikt att skydda det mot förvanskning, trots detta förvanskats kraftigt. Eller i flera fall till och med rivits.

Men medan vi i Karlstad än idag saknar en aktuell och lättillgänglig översikt över kommunens kulturmiljöer, har Solna Stad under ledning av Christer Joelsson gjort en föredömligt lättnavigerad och överblickbar sida med beskrivningar av och fotografier på samtliga k-märkta hus.

Hatten av för ett fint arbete. Definitivt något för andra kommuner, som Karlstad, att kika på och inspireras av.

Peter Sörensen, länsombud i Värmland

Energideklaration av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

I de flesta kulturbyggnader finns en stor potential för energisparande. Förutsatt att energideklaranten har rätt kunskap kan åtgärderna genomföras utan man på något vis hotar byggnadens värden, skriver Arne Öster i en artikel i tidningen Fastighetsförvaltarens nätutgåva.

– Det finns inget motsatsförhållande mellan energieffektivisering och god byggnadsvård utan energisparande är en förutsättning för att på sikt kunna bevara våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Om byggnaderna inte kan användas på grund av att uppvärmningen blir för dyr så innebär det början på ett förfall, förklarar Tor Broström på Energibyrån, ett konsultföretag inom energiområdet med huvudkontor i Visby.

Diskussionen är intressant, och visst ligger det säkert en hel del i det Tor Broström säger. Vi som varit med några år har dock sett rader av kulturhistoriskt intressanta hus förvanskas totalt genom denna typ av ”goda” intentioner. Kan genomförandet ske med ett bibehållande av kulturmiljövärdena och på det aktuella husets villkor, är det dock värt att studera vidare.

Peter Sörensen, länsombud Värmland