Etikettarkiv: Svenska byggnadsvårdsföreningen

Vill du vara med och stärka den svenska byggnadsvården? Bli länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen!

Vill du vara med och stärka den svenska byggnadsvården? Bli länsombud.

Länsombuden i Svenska Byggnadsvårdsföreningen fungerar som föreningens språkrör och förlängda arm ute i Sverige. Länsombuden engagerar sig idéellt, finns över hela landet och är i dagsläget totalt ca 60 stycken. Kikar man på vad länsombuden jobbar med till vardags är de av en eller annan anledning en överraskande homogen grupp.

Vad jobbar länsombuden egentligen med till vardags? Gallup från 2008.

Hela 9 av 10 länsombud är yrkesverksamma inom byggnadsvården. Häften som antikvarier och hälften som egna företagare, grovt räknat. Totalt sett utgör egna företagare den yrkesgrupp som är högst representerad. Så många som hälften av länsombuden är faktiskt egna företagare. Och av dem är 8 av 10 verksamma inom byggnadsvården.

Vill du också vara med och stärka byggnadsvårdens ställning i Sverige? Bli medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och anmäl ditt intresse för att engagera dig som länsombud du också. Du behövs. Välkommen!

Statistiken är sammanställd av Peter Sörensen, länsombud i Värmland, och baserar sig på en snabb gallup bland de 29 deltagarna på länsombudsträffen i Grythyttan 2008.

Stridbar värmlänning utnämnd till Årets Byggnadsvårdare 2009

petersorensen2009

Peter Sörensen, initiativtagare till Operation Karlstad och Årets Byggnadsvårdare 2009. Foto:Jan Thyr

Utmärkelsen Årets Byggnadsvårdare 2009 har tilldelats Peter Sörensen för hans målmedvetna arbete med att bygga upp och utveckla organisationen Operation Karlstad. Peter Sörensen har genom sitt brinnande engagemang i bevarandefrågor satt ett vasst finger på den påtagliga misshushållning med kulturarvet som ständigt sker i hans hemlän Värmland. Peter Sörensen har på ett föredömligt sätt visat att en privatperson med brinnande engagemang faktiskt kan påverka de stora strukturella frågorna inom byggnadsvården och samhällsplaneringen.

Så löd Svenska Byggnadsvårdsföreningens motivation när föreningens verksamhetsledare Stephan Fickler den 16 maj i samband med årsmötet i Hjo tillkännagav årets pristagare inför dryga 100-talet ditresta medlemmar samt inbjudna mediarepresentanter. Utmärkelsen delas årligen ut till personer, företag eller organisationer som gjort framstående insatser för byggnadsvården. Och i år gick den prestigefyllda utmärkelsen alltså till Värmland.

–Det är naturligtvis en stor ära och en glad överraskning, säger årets pristagare, Peter Sörensen, initiativtagare till lobbyorganisationen Operation Karlstad. Förhoppningsvis kan den ökade uppmärksamhet som utmärkelsen ger bidra till att kasta ytterligare ljus över hur illa det faktiskt står till med hanteringen av det värmländska kulturarvet. Och förhoppningsvis också få våra värmländska politiker och tjänstemän att ta det ansvar för frågan som de borde göra.

Läs mer på Svenska Byggnadsvårdsföreningens hemsida

Presskommentarer:

 • 2009-05-14 Fastighetstidningen | ”Peter Sörensen har med stor framgång använt internets möjligheter för att skapa opinion kring byggnadsvårdens svaga ställning i samhällsplaneringen”
 • 2009-05-18 Tidningen Gård & Torp | ”Peter Sörensen, länsombud i Karlstad och outtröttlig i att skapa debatt och slåss för hotade hus, har blivit Årets bygggnadsvårdare. Genom hans arbete har bristerna i Plan- och bygglagen blivit synliga, vilket påverkar hela landets hantering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Gård & Torp gratulerar till utmärkelsen!”
 • 2009-05-19 SVT VärmlandsNytt | ”Karlstadbo prisas för byggnadsvård. Hans vägran att acceptera likgiltig eller felaktig hantering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har lyft fram bristerna i tillämpningen av varsamhetsparagraferna i Plan och Bygglagen.
 • 2009-05-19 SR P4 Värmland | ”Peter Sörensen, initiativtagare till lobbyorganisationen Operation Karlstad, har tilldelats årets byggnadsvårdspris av Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
 • 2009-05-22 Värmlands Folkblad | ” Den stridbare Karlstadsbon Peter Sörensen har utsetts till Årets Byggnadsvårdare 2009″.
 • 2009-05-26 SR P4 Värmland | Längre intervju (dra fram reglaget till ca 10 minuter in i inslaget.
 • 2009-05-27 NWT | ”Fel på kommunens sätt att hantera kulturmiljöer?”

Svenska Byggnadsvårdsföreningen – en aktiv röst i den moderna samhällsdebatten

Svenska Byggnadsvårdsföreningens syfte är att vara en aktiv röst i den moderna samhällsdebatten. Dels när det gäller vård och omsorg om den bebyggda miljöns kvaliteter. Ny som gammal. Dels genom att främja en god kvalitet i nutida planering och bebyggelse samt genom att skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik.

I första paragrafen ”Ändamål och verksamhet” i föreningens stadgar står:

1 §
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som har till ändamål att verka för byggnadsvårdens utveckling i människans och samhällets tjänst.

Föreningen skall:

 • verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras
 • skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik
 • hålla kunskapen om äldre byggnadsteknik levande
 • främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia
 • främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse
 • samarbeta med sammanslutningar och enskilda som  har intresse för byggnadsvård och byggnadskultur
 • utveckla internationella kontakter på byggnadsvårdsområdet