Etikettarkiv: Lilla Essingen

Essingebor och flera remissinstanser sågar planen för byggnation i Kv Primus på Lilla Essingen

Planförslaget för byggnation i Kv Primus, på nordvästra Lilla Essingen.

Planerna på att bebygga området kring den gamla primusfabriken på Lilla Essingen har fått hård kritik, såväl av Essingeborna som av flera tunga remissinstanser, läser vi i en artikel i DN den 8 mars 2010. Framför allt är det de tre s k ”sjöhusen”, som till stor del står ute i vattnet, som kritiseras. Men även området som helhet får hård kritik för brist på variation och för hög täthet.

De s k "sjöhusen", som placerats ända ute i vattnet, får hård kritik.

Kungsholmens stadsdelsnämnd, Stadsmuseet och Skönhetsrådet anser att denna typ av beyggelse är synnerligen olämplig och vill att strandpromenaden bevaras. ”Att bygga ut över och i vattnet har ingen hävd på Lilla Essingen eller längs Stockholms stränder och strider mot stadens karaktärsdrag”, skriver Stadsmuseet i sitt remissyttrande. Skönhetsrådet anser vidare att hela förslaget är ”enahanda” och bör varieras ”för att inte skapa en förortsmässig karaktär på den ö som faktiskt räknas till innerstaden”.

Det sk "skärmhuset" ska skärma av "Strandparken" från trafikbuller.

Samma kritik framförs i flera av läsarkommentarerna. ”..du anar inte hur trött jag är på nymodernism som stil. Inget fel på den i sig, men när i stort sett vartenda nytt bostadsområde som byggts de sista 25 åren får exakt samma stil.. ingen variation, bara trist slentrianarkitektur.” skriver Micke. ”Att bygga i klassisk 1910-stil skulle se bra ut, men bara om man inte helt förstör den lite ”vilda”, öppna, obebyggda känslan på ön (särkilt vid vattnet). Det beror alltså på hur (och hur mycket) man bygger.” skriver signaturen Giulia.

"Skärmhuset", "Strandhusen" och "Strandpromenaden".

Och nog känns området väl tätpackat med hus. Lite ghetto goes Sjöstad. Vi har sett det förut. I Karlstad startades t ex bygget av det likartade projektet Vågmästaren för sisådär 5 år sedan. Stadsbyggnadskontoret skröt vitt och brett om det. Ganska fort fick det dock namnet ”Rynkeby” i folkmun. Området är idag så tätpackat, hårdgjort och avvisande att det får miljonprogrammen att närmast likna trädgårdsstäder. Idag används Vågmästaren som exempel på stadsplanehaveri. Skrytet har tystnat.

Den sk "promenaden" innanför "sjöhusen".

Förslaget till Kv Primus liknar i mina ögon det mesta som byggs i storstädernas vattennära områden idag. Allt för trångt, hårdgjort och med fastigheter som tränger allt för tätt inpå vattenlinjen. Varför inte börja med att skapa en bred och öppen strandpromenad av området kring vattnet som är öppen och tillgänglig för alla boende på ön och som knyter ihop Kv Primus med resten av ön. Och skapa sedan bebyggelsen utifrån detta. Varför inte med inslag av den ”1910-stil” som DNs läsare efterlyser. Det vore kul att se hur en sådan idé skulle te sig som kontrast.

Illustrationer hämtade från SBK.

.