Sökresultat för: pbl

Lär av utvärdshuset Strömsborgs oblida öde. Bristande kommunal kunskap om PBL hotar det svenska kulturmiljöarvet.

Den brutala bilden från rivningen av Vänersborgs pampiga utvärdshus Strömsborg får tjäna en sorglig påminnelse om hur illa det kan gå om inte kommunpolitikerna kan lagarna och tar sitt ansvar och skyddar städernas kulturhistoriska bebyggelse. Strömsborg, uppfört 1871 och beläget i … Läs mer

Behöver jag bygglov? Svart på vitt om PBL och varsamhet direkt från Boverket

I dessa dagar med stor medial uppmärksamhet kring detta med byggande, bygglov, PBL och varsamhet kan det vara bra med lite kunskap och fast mark under fötterna. Vad handlar varsamhet egentligen om, vad står det i lagen och vem har … Läs mer

Övergivna Planer – ny bok där Fastighetsägarna ger sin syn på PBLs brister och möjligheter

Att PBL är en svårnavigerad snårskog som upplevs som svår att förstå och efterleva är det väl knappast någon som är någorlunda insatt i problematiken som opponerar sig mot. Vi har skrivit många gånger om det såväl här på Byggnadsvårdsnytt … Läs mer

I love PBL

Under parollen ”I love PBL” finns Svenska Byggnadsvårdsföreningen på plats när Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare (FSBS) den 17-19 september håller sin årliga konferens i Visby på Gotland. Svenska byggnadsvårdsföreningens representanter kommer dels att presentera föreningen, dels sälja senaste numret … Läs mer

Gäller PBL eller inte? Reportage i TV4 Värmland om striden i Karlstad

Striden om Tom Hellqvists gröna hus på Stockfallet i Karlstad har blivit en riksangelägenhet. Både kommuner och fastighetsägare landet över avvaktar med spänning hur striden mellan Hellqvist och Karlstads Kommun ska sluta. Nu har Hellqvist fått en delgivning från kommunen … Läs mer

Kompetenssatsning för bättre PBL-tillämpning

Regeringen har i regleringsbrevet för 2008 gett Boverket i uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna genomföra en samordnad kompetensutvecklingsinsats för en bättre tillämpning av PBL. Detta läser jag på Boverkets webbplats. Insatserna riktar sig främst till anställda på länsstyrelserna men … Läs mer

Sveriges Stadsarkitektförening ger kritik samt förslag till förbättringar av PBL

På Sveriges Stadsarkitekters hemsida hittar jag redovisningen av ett intressant grupparbete man genomfört kring PBL, dvs Plan- och bygglagen. Sex olika grupper av stadsarkitekter har diskuterat sex olika infallsvinklar på PBL, som Hållbarhet & miljö, Skönhet & varsamhet, Bättre kvalitetskontroll … Läs mer

Hur ska vi komma tillrätta med den bristande efterlevnaden av PBLs varsamhetskrav?

Ombyggnadsarbeten på Graninge Värdhus i Molkom utanför Karlstad. I Karlstad har jag under mina två år som länsombud haft flera dispyter med kommunens bygglovshandläggare och plan- och byggchefer, som jag anser tar allt för lättvindligt på sin yrkesroll när det … Läs mer

Har vinden vänt för Gårda? Politisk majoritet för ett bevarande.

Kampen för de sista kvarvarande landshövdingehusen i Göteborg har pågått i decennier. I merparten av fallen har dock tyvärr de gamla husen gått förlorande ur kampen. Men nu verkar vinden ha vänt. Första segern kom i kvarteret Oktanten när JM … Läs mer

Jan Jörnmark håller föredrag om övergivna platser och stadsomvandling i Stockholm den 17/3 kl 18.

För dig som bor i Stockholm så finns idag chansen, spring, spring, att lyssna till ett föredrag med docent Jan Jörnmark, som gjort succé med sina bilder och berättelser om ”Övergivna platser”. Föredraget, som äger rum på Tekniska Museéet kl … Läs mer