Etikettarkiv: vattentorn

Älskade vattentorn!

Vackra vattentorn i Flensburg och Rostock i Tyskland. Foto: Eber Ohlsson

De väldiga vattentornen är inte sällan älskade arkitektoniska verk där de står, som tydligt identifierbara fyrtorn, i stadens siluett. I takt med att staden växer och utvecklas avvecklas de gamla vattentornen hela tiden till förmån för nya. Och inte sällan kommer de gamla tornen, ofta rikt dekorerade och påkostade, att stå tomma. Och riskerar att förfalla. Och i förlängningen att försvinna. Denna problembild delar de med de med flera av samhällets funktionsbyggnader – de gamla järnvägsbyggnaderna, stadshotellen och, i allt större utsträckning, kyrkorna.

Vackra vattentorn i Köping och Åmmeberg. Foto: Eber Ohlsson

Denna fråga är ett delikat problem som i större eller mindre utsträckning berör snart sagt varje svensk ort eller stad. Ska vi stå passiva och se på medan dessa vitala delar av vårt kulturmiljöarv bara smulas sönder. Eller ska vi gemensamt hjälpas åt för att hjälpa de gamla byggnadsverken att hitta nya användningsområden för att överleva in i en ny tid? Utan att allt för stora ingrepp görs i ursprungsarkitekturen. Detta är en stor utmaning som den svenska byggnads- och kulturmiljövården borde ägna mer samlad uppmärksamhet åt.

Skånska Vattentornssällskapets hemsida, upplagd av Eber Ohlsson, är en alldeles fantastisk sammanställning över svenska och internationella vattentorn från alla tider. Här finns mängder av exempel som kan tjäna som inspiration för ett nationellt arbete med dessa frågor.

Läs också | ”Vattentorn blev villa ovan träden” ur GP den 1 mars 2010 samt ”Järnvägens historia suddas ut” från Sveriges Hembygdsförbund 2006-06-28