Etikettarkiv: Vänersborg

Vargöns Station. Senaste offret i en av de största svenska kulturmiljöskandalerna i modern tid.

Vargöns Stationhus, då under namnet Rönnum, i början av förra seklet.

Vargöns Stationshus utanför Vänersborg har troget stått på sin plats i över 150 år. Men nu är det ett minne blott. Här om dagen revs huset med grävskopor i riktigt gammal 1960-talstil. Platsen där det en gång så stolta stationshuset stod är nu tom och övergiven.

Rånnum. En som seden bjöd både påkostad och pampig station.

Vargöns station, eller Rånnums Station, som den ursprungligen hette, blir därmed det senaste offret i en av de i mitt tycke största kollektiva svenska rivningsskandalerna i modern tid. Skövlingen, för att inte säga utplåningen, av stora delar av det svenska arkitektoniska järnvägsarvet. Signerad Trafikverket.

Vargön i början av 2000-talet. Skändad, tom och övergiven.

Deras beslut att avveckla och avyttra de fastigheter de inte anser sig ha bruk av har i realiteten inneburit att merparten av dem gått samma öde till mötes som Vargöns Station. Det är en kulturmiljöskandal så huvudlös att den näppeligen kunnat genomföras i något annat land än det byråkratstyrda Sverige.

Vargöns Station nov 2011. Kulturmiljöskandal signerad Trafikverket. Foto:Thomas Fast

–Jag tycker att det är beklagligt att det rivs, jag ville väldigt gärna att det skulle bevaras, säger Kristina Rosell (FP), ledamot i byggnadsnämnden.

– Det är tragiskt. En stor kulturhistorisk förlust, säger Lars Bergström är antikvarie på Västarvet i Vänersborg.

Jag delar deras uppfattning. Det är beklagligt. Tragiskt. Och en stor förlust. Att denna utplåning av det svenska järnvägsarvet får fortgå är en kulturmiljöskandal av praktformat. Det är fullkomligt obegripligt.

Peter Sörensen
Länsombud i Värmland

Läs mer: Stationhuset nu ett minne blott | ttela.se, 29 nov 2011

Lär av utvärdshuset Strömsborgs oblida öde. Bristande kommunal kunskap om PBL hotar det svenska kulturmiljöarvet.

Rivningen av Strömsborg i Vänersborg 2007. En larmklocka för kulturmiljövården.

Den brutala bilden från rivningen av Vänersborgs pampiga utvärdshus Strömsborg får tjäna en sorglig påminnelse om hur illa det kan gå om inte kommunpolitikerna kan lagarna och tar sitt ansvar och skyddar städernas kulturhistoriska bebyggelse. Strömsborg, uppfört 1871 och beläget i centrala Vänersborg, revs i augusti 2007. För att ge plats åt en parkeringsplats med 57 platser åt ICA. Detta trots att en lokal aktionsgrupp – Rädda Strömsborg! – kämpat i åratal och bl a samlat över 3000 underskrifter för ett bevarande.

Politiker och tjänstemän skyllde på att deras företrädare inte gjort sitt jobb och skyddsmärkt fastigheten. Detta trots att en lokal opinion, som den i Vänersborg, enligt PBL 3:12 räcker som argument för att skydda en fastighet. Dessa pinsamma undanflykter visar än en gång med all önskvärd tydlighet att allt för många bygglovshandläggare och byggnadsnämndsledamöter brister i kunskap när det gäller PBL.

I Värmland anmäldes Karlstad Kommun, som första kommun någonsin, år 2008 till Länsstyrelsen just för bristande efterlevnad av PBLs varsamhetsparagrafer. Och i januari 2010 släppte Boverket en rapport där man konstaterade att många kommuner inte vet vad de har för kulturvärden; de saknar ordentliga dokument som pekar ut kulturhistoriskt värdefulla byggnader och beskriver hur dessa ska tas om hand. Många kommuner är också osäkra på sina möjligheter att värna kulturmiljövärden enligt plan- och bygglagen.

Boverket beskriver i sin rapport en ”problematisk” planeringssituation, ”där planeringen framför allt styrs av olika exploateringsönskemål”. Och man menar att det nu behövs ett riktat anslag för att kommunernas arbete med kulturmiljövärden ska förbättras, och en utbildningsinsats riktad mot kommunala politiker och tjänstemän.

En sådan utbildningsinsats välkomnar vi. I avvaktan på att den blir verklighet lever många av kulturmiljöerna i våra svenska städer ett farligt liv. Det är naturligtvis en ohållbar situation som nu kräver snabba och kraftfulla åtgärder från regeringsnivå.