Etikettarkiv: Mats Sylwan

Gamla industrimiljöer får ny användning. Gasklocka i Stockholm blir arena för scenkonst

gasklockan

Gasklocka 1, uppförd på 1890-talet och ritad av Ferdinand Boberg. Foto: Dan Hansson

På det gamla gasverksområdet i Värtan i Stockholm är det spännande saker i görningen, läser vi i en artikel i DN den 20 mars. Miljön, bl a med de vackra gamla gasklockorna ritade av Ferdinand Boberg, har länge setts som en möjlig plats för kulturverksamhet. Men det är först på senare år som diskussionerna tagit fart på allvar. 2006 presenterade studenter vid Konsthögskolans arkitekturskola idéer om ett kulturkluster i området. Utgångspunkten var bland annat att hitta en användning för de gamla byggnaderna, som kunde garantera att byggnaderna skyddas och bevaras på ett ambitiöst sätt.

Idéerna intresserade bland andra stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund och Stockholms stads kulturstrateg Mats Sylwan. 2008 bjöds Stockholms musikliv in till ett seminarium om gasverksområdet på Kulturhuset. Hösten 2008 kontaktade operachefen Anders Franzén finansborgarrådet Sten Nordin. Frågan gällde om Operan kunde kunna flytta in i Gasklocka 1.

gasklockankarlstad

Brist på framsynthet. Liknande gasklocka i Karlstad. Riven på 1970-talet. Klicka för stor bild.

– Jag tände direkt på idén. För vad kan väl vara en bättre start för det här området, säger Sten Nordin som påpekar att området ska utvecklas till en ny stadsdel, med ny bostadsbebyggelse. Han ser satsningen på kultur här som ett viktigt exempel för planeringen i Stockholm.

–Kulturen är ett viktigt bidrag till samhällsutvecklingen. När vi planerar ett nytt område i dag så pratar vi på ett helt annat sätt än förr om helheten, och behovet av samhällelig service och kultur. Han tillägger att satsningen också kan bli ett exempel på hur man tar tillvara kulturhistoriskt värdefull industribebyggelse, ett område där Stockholm hittills knappast har utmärkt sig.

Ombyggnaden av området börjar redan i år och det ska onekligen bli spännande att följa projektet. Projektet är ett lysande exempel på hur man kan, och bör, samarbeta över förvaltningsgränserna, med kultur- och skolvärlden.

För visst stämmer det som Nordin säger, att helheten, behovet av samhällelig service och kultur, bör prioriteras högre när man planerar ett område. Och visst finns det utrymme för en större framsynthet när det gäller hanteringen av och synen på värdet i kulturhistoriskt intressant bebyggelse, både i staden och på landsbygden.

Projektet med gasklockorna i Värtan är ett föredöme i detta avseende och kan förhoppningsvis tjäna som insipiration för kommuner landet över. Och kanske också uppmuntra fler arkitekturskolor att engagera sig i liknande förnyelseprojekt.