Etikettarkiv: KVS

Vems ansvar är det att bevara en bys historia?


Förfall på gamla sjukhusområdet Ulleberg i Karlstad

Vems ansvar är det att en bys historia bevaras och finns tillgänglig för framtida generationer? Länsstyrelsen? Kulturnämnden? Byggnadsnämnden?

Den frågan ställer sig Lars Olefeldt och Pia Malmros i ett debattinlägg i nättidningen Svensk Historia med anledning av det överhängande rivningshotet mot flera kulturhistoriskt intressanta byggnader på Kronprinsessan Victorias gamla kustsanatorium (KVS) från 1903 i Vejbystrand.

Byggnadsnämnden vill riva upp den gamla k-märkningen för att bereda väg för en exploatering av området med något så originellt (obs ironi) som en serie moderna punkthus med indragna kungsvåningar.

Hanteringen av ärendet – och de kulturhistoriska värdena – känns säkert igen från många håll i landet. I Karlstad finns en tydlig parallell i hanteringen av det gamla sjukhusområdet Ulleberg som under ett decennium fått förfalla vind för våg inför öppen ridå, ett stenkast från centrum, utan att varken politiker, tjänstemän, Länsstyrelsen i Värmland eller Värmlands Museum lyft ett finger.

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas”

Så står det i Kulturminneslagens portalparagraf. Men vem är alla? Och var är dom när de behövs som bäst?

Frågan som Lars Olefeldt och Pia Malmros ställer känns i högsta grad befogad.

Peter Sörensen, länsombud i Värmland