Etikettarkiv: Jönköping

Byggnadsminnesmärk det unika hemmanet Kanshestra Ryd i Vaggeryds Kommun

Kanshestra Ryd, handkolorerat foto från 1942

Svenska Byggnadsvårdsföreningens länsombud i Jönköpings län ansöker om byggnadsminnesförklaring av fastigheten Kanshestra Ryd i Vaggeryds kommun. Det är ett unikt, väbevarat småländskt hemman med väldokumenterad ägarlängd från 1730-talet. Gårdsmiljön uppvisar autentiska byggnader med stort källhistoriskt innehåll m a p byggtekniker från varje århundrade från 1700-talet och fram till 1920-talet. Det finns flera kulturgeografiskt intressanta lämningar m a p jord- och skogsbruk.

Boningsbyggnaden från början av 1900-talet visar hur livet var för torparna i början av seklet, då återbruk, självhushållning och knappa resurser var en del av vardagen. Med undantag av elektrifiering och byte av takmaterial, har gården aldrig moderniserats. Att ursprungliga taklag finns kvar på samtliga byggnader innebär att ursprungliga takbeläggningar kan rekonstrueras vilket skulle ge gårdsmiljön en värdefull känsla av äkthet.

Vi har relativt få miljöer i länet som är representativa för 1800-talets mitt (före sticketakens tid). Det skulle också gå att med ledning av t ex flygfoton och muntlig tradition att rekonstruera den omfattande fruktträdgården och köksträdgården. Vi väntar och ser..

Tapeter på tapeten på temadag i Jönköping

Art Deco tapeter från 1936

Gamla tapeter fascinerar. Ett rum med bevarade originaltapeter har en särskild atmosfär. Väggarnas tapeter, i lager på lager, öppnar ett litet titthål till byggnadens historia. De är som årsringar, som berättar hur stilar och inredningsideal har skiftat genom tiderna. Många fastighetsägare river i onödan ned gamla tapeter, för att de inte vet att de går att bevara och lagas. Det går att göra mer än de flesta tror!

Konserverade tapeter på Broarps Gästgiveri

Vi hade en intressant temadag om tapeter i Jönköping den 30 oktober. Under dagen hade vi föredrag om bl a papperstapetens teknik- och stilhistoria, av Ingela Broström, medförfattare till praktverket Tapetboken. Om tapetmiljöer i länet, en genomförd tapetinventering samt om tapetfabrikörer i Jönköping och Gränna berättade Agneta Åsgrim Berlin från Jönköpings läns museum.

Praktisk tapetvård och konservering visade och berättade Ninni Ekre och Arja Källbom. Hagelsrums Handtryck och Lim & Handtryck pratade om rekonstruktion av tapeter. Många av ca 20 besökare tog chansen att få medhavda tapetprover bedömda och kommenterade. Byggnadsvårdsföreningen och länsmuseet hade två kortare artiklar i Jönköpingsposten veckan innan; om tapetfabriken i Jönköping samt beskrivning av en favorittapet.

Bedömning av medhavda tapeter. Foton: Arja Källbom