Etikettarkiv: Fuktskador

Vindslägenheter hotar den kulturhistoriska bebyggelsens fortlevnad

Vindvåning i äldre fastighet – ett hot mot fastighetens långsiktiga överlevnad?

Det måste ifrågasättas varför just vi i vår tid skulle ha rätt att bygga in svagheterna i dagens byggproduktion i hus som är konstruerade för att kunna få stå i hundratals år, så skriver Kerstin Westerlund Bjurström, orförande i Samfundet S:t Erik, i en intressant artikel med titeln ”Risker med vindslägenheter” på Byggnadsvårdsbloggen.

För att motverka skador formuleras nya normer som ofta kräver absolut precision i utförandet för att kunna uppfyllas, något som i själ och hjärta de flesta vet är omöjligt i praktiken, skriver Bjurström vidare. Beprövad kunskap negligeras. Byggfirmor och byggkonsulter bedyrar att med allra nyaste teknik så finns lösningen på det mesta. Samtidigt synes byggfelen bara öka. Vi vet att ingen kommer att ta på sig ansvaret när skador uppstår eftersom dessa normalt uppstår långt efter garantitidens slut. Ändå så blundar de flesta av oss.

Att inreda exklusiva vindslägenheter är populärt bland fastighetsägarna. Men är det bra för husen?

Varför så litet intresse för denna frågeställning bland byggnadsvårdens experter? Blir dagens vindslägenheter morgondagens miljöbomb är en relevant fråga som fler borde ställa sig. Men lika viktigt är att de därigenom är ett hot mot våra gamla stadskärnor. I den stora mängd som de byggs och med de synnerligen svåra fukt och mögelproblem som de kan resultera i, så innebär de ett hot mot hela husens fortbestånd. Enda sättet att finansiera kostnaderna kan vara ett nytt hus med betydligt större antal våningar.

Lägenheter på vindarna handlar inte bara om förvanskade arkitektoniska värden. Jag önskar att kulturmiljövårdens experter, antikvarier mm sätter sig bättre in i byggnadernas fysikaliska verkningssätt och i vilka risker som byggnaderna utsätts för.

Läs hela artikeln här samt en artikel på samma tema i tidningen Bofast 22 april 2009 här.

Läs också:
”Drömvåning var genomrutten” SvD 29 okt 2008
Vindsvåning rena fuskbygget” ur SvD 2 dec 2007