Etikettarkiv: fastighetsförvaltning

Fastighetsbolaget Anno 1872 visar att god byggnadsvård också kan vara lönsam

Fastighetsbolaget Anno 1872 (se hemsida) är inriktat på  äldre, kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Inriktningen har gjorts för att i möjligaste mån förhindra ytterligare kulturhistoriskt förfall, genom förvanskning av värdefull stads- och boendemiljö. Bolaget ägs och drivs av Eric af Geijersstam, till vardags tandläkare och hemmahörig i Katrineholm, där han har sin praktik.

Att höra Eric berätta om sina projekt är en fröjd för örat och en sällsynt trevlig bekanskap för en byggnadsvårdare som mig. Genom verksamheten i sitt fastighetsbolag visar Eric att det både går att renovera våra gamla hus på ett byggnadsvårdsmässigt korrekt sätt och dessutom få en god ekonomi i det. ANNO 1872 är ett klockrent föredöme för fastighetsförvaltare landet över.

Har du andra exempel på andra goda föredömen inom byggnadsvård? Maila till oss, så skriver vi om dem här på Byggnadsvårdsnytt.

Peter Sörensen, länsombud i Värmland