Kategoriarkiv: byggnadsminnen

Striden om Swartlings Ridskola går vidare


Swartlings Ridskola i Stockholm. Foto: Tomas Örn

Bråket om Swartlings ridskola fortsätter, läser vi på tidningen Gård&Torps hemsida. Byggnadsminnet skall stå kvar, säger Riksantikvarieämbetet, medan markägaren Akademiska Hus tar frågan till Kammarrätten.

Ridstallarna ritades av arkitekterna Hjalmar och Axel Kumlien och byggdes 1884-1886. 1993 fick de sin kulturminnesstatus. 2004 köpte Akademiska Hus fastigheterna och 2006 försökte de tillsammans med Stockholms Stad driva igenom en hävning av byggnadsminnesförklaringen för att uppföra nya lokaler till Kungliga Musikhögskolan samt bygga bostäder på tomten. Länsstyrelsen, då ledd av fd partisekreteraren Per Unckel (m), ställde sig märkligt nog bakom hävningen.

Flera privatpersoner och bevarandeorganisationer reagerade dock med bestörtning över beslutet. Detsamma gjorde Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet, som överklagade beslutet om hävningen till Länsrätten. Och den 5 november 2007 beslöt Länsrätten att gå på Riksantikvarieämbetets linje och låta Swartlings förbli ett byggnadsminne.

Byggnadsminnesmärkningen är amatörmässigt gjord, och saknar grund eftersom fastigheterna inte längre används som stall, hävdar Akademiska Hus. Och driver nu alltså frågan vidare till Regeringsrätten.

Akademiska Hus inställning i frågan känns i mina ögon milt sagt märklig. De måste ju ha varit väl införstådda med byggnadsminnesmärkningen när de förvärvade fastigheten. Dessutom ekar deras resonemang kring fastigheternas användning synnerligen ihåligt, och känns nästan litet desperat. Något som Gård&Torps skribent också kommenterar.

Ett resonemang helt uppåt väggarna, skriver Gård&Torp. Skulle det appliceras på andra håll kunde alla byggnadsminnesförklaringar hävas. Vilka skyddade fyrar används i dag som fyrar? Vilka slott används som slott?

Nej. Låt oss hoppas att Akademiska Hus kommer till insikt och vänder om i frågan. Ett av bolagets övergripande mål, skriver Akademiska Hus själva på sin hemsida, är att förvalta och tillvarata de stora kulturella värden som finns i fastighetsbeståndet. Statliga bolag som Akademiska hus har nämligen ansvar för de kulturmiljöer de förvaltar. Det gagnar därför knappast företagets varumärke att förknippas med den här typen av kulturmiljöfientlig verksamhet. Vem som helst med arkitektoniska ambitioner borde rimligen se de gamla stallarna som en resurs kring vilken fantastiska miljöer skulle kunna skapas för boende, skolverksamhet eller någon form av offentlig verksamhet.

Genom att medverka i den processen skulle Akademiska Hus, med nytillträdde regiondirektören Sten Wetterblad, tidigare fastighetsdirektör i Stockholms Stad, kunna bidra till att stärka sitt varumärke istället för att solka det.

Författat och sammanställt av Peter Sörensen, länsombud i Värmland

Lästips:

Klart för rivning av Swartlings Ridskola” DN 2007-06-14

”Swartlings ridskola står kvar” DN 2007-11-05

”Swartlings ridskola får inte rivas” Riksantikvariets K-blogg 2007-11-06

Swartlings får inte rivas” SvD 2008-01-21

Sten Wetterblad ny regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm” Newsdesk 2008-04-18