Protesterna gav resultat – förslag till byggnation på Malagakajen i Skärhamn arbetas om

Ny plan över Malagakajen enligt förslag av White Arkitekter. Klicka för stor bild.

Under förra året skrev vi här på ByggnadsvårdsNytt om hur lokalbefolkningen i Skärhamn på Tjörn protesterat med över 1000 namnunderskrifter mot planerna på bebyggelse av den sk Malagakajen. Protesterna handlade bland annat om utformningen av förslaget (ritat av White Arkitekter i Göteborg), som man ansåg var allt för modernt och inte alls anpassat till ortens karaktär och den lokala byggnadstraditionen. Och från ByggnadsvårdsNytt var vi inte sena att hålla med ortsborna i kritiken.

Vy sett från dagens Skärhamn. Bild från White Arkitekter. Klicka för stor bild.

Och se. Protesterna gav resultat. Stadsbyggnadsnämnden lyssnade på kritiken och man har nu presenterat ett nytt förslag för hur området skulle kunna gestaltas. Och ambitionerna är denna gång klart högre. Ur gestalningsprogrammet kan vi bland annat läsa:

Arkitekturen är variationsrik, modern och djärv mot en fond av ett landskap som knyter an till områdets historia. Skalmässigt är vart delområde anpassat till topografin och platsens karaktär. Med stor variation i fasadernas rytm och utformning tillsammans med olika material ska en modern och miljöanpassad arkitektur uppföras.

Inspirationsbild ur gestalningsprogrammet från White Arkitekter.

Vackra ord, javisst. Och en snabb titt i Gestaltningsprogrammet visar att man denna gång faktiskt ansträngt sig något mer för att skapa den efterfrågade småskaligheten och variationen. Men inte heller denna gång känns det som man har nått hela vägen.

Känslan av kyligt, urbant förortsområde, fjärran den traditionella, småskaliga västkustkaraktär som man normalt förknippar med Skärhamn och västkusten, den kvarstår alltjämt. Någon anpassning till ortens karaktär kan man inte ana heller i denna ansats. Vilket känns märkligt.

Inspirationsbild ur gestalningsprogrammet från White Arkitekter.

Inte heller områdets planering känns speciellt anpassad till den befintliga ortens karaktär. Istället känns det närmast slutet, och gaturummet saknar helt den organiska rumslighet och myllriga finmaskighet som ger det befintliga Skärhamn sin alldeles speciella karaktär och charm.

Kommunen menar att området ”bör kunna tåla ett formspråk som inte efterliknar den äldre bebyggelsen i Skärhamn”. Bland annat eftersom det redan gjorts avsteg från den typen av principer vid bygget av det närbelägna bostadsområdet Havsporten.

Vy över dagens Skärhamn, ett formmässigt väl sammanhållet, traditionellt kustsamhälle.

Varför måste området kunna tåla detta, måste man fråga sig? Vad är det hindrar att man istället eftersträvar ett formspråk, såväl arkitektoniskt som stadsmässigt, som bättre länkar till och förstärker ortens befintliga karaktär?

Varför inte t ex leka med tanken att låta en strandpromenad löpa längs vattnet, från dagens Skärhamn, ända ut förbi Malagakajen? Och bygga en badanläggning längst ute på udden? På så vis skulle Malagakajen kunna bli början på en förlängning av den befintliga orten, och en resurs även för dagens ortsbor, istället för en sluten bostadsenklav enkom till för de där boende.

Peter Sörensen, länsombud i Värmland

Läs också Kommunalt Alternativs (KA) förslag i samrådet.

Ett svar till “Protesterna gav resultat – förslag till byggnation på Malagakajen i Skärhamn arbetas om

  1. ”Varför måste området kunna tåla detta, måste man fråga sig?”

    Kanske för att marknaden för arkitekttjänster inte ska krympa ihop till ingenting? Om vi bara skulle fortsätta bygga på samma sätt som vi alltid gjort, skulle bara ett litet antal arkitekter behövas i detta land. Idag bygger ju alla säljargument på ”innovativ” arkitektur som kan bli ”landmärken”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s